Nätverksträff på tema platsmarknadsföring

Den 15 november bjöds Millenniekommunerna in till en nätverksträff med syfte att diskutera om och hur Millenniekommun kan stärka kommunens attraktionskraft.

På förmiddagen berättade Åse, varumärkesstrateg på Västra Götalandsregionen om arbetet med att bygga en gemensam målbild och en kommunikativ plattform att arbeta utifrån för att marknadsföra Västra Götaland. Josefina Syssner från Linköpings universitet som forskar om framväxten av en global etik i lokala politiska sammanhang och som fljer projektet Millenniekommun pratade om platsmarknadsföring ur ett forskningsperspektiv.

På eftermiddagen berättade Björn Emmoth från Kalix kommun om kommunens Millenniemålsarbete. Därefter diskuterade deltagarna vad det innebär att vara Millenniekommun, hur Millenniekommun påverkar kommunens attraktionskraft och vilket stöd deltagarna vill se från projektet i framtiden.

Nätverksträffen dokumenterades i en film som finns att se på projektets hemsida: http://www.millenniekommun.se/nyheter/natverkstraff-pa-tema-platsmarknadsforing/