International Training Programme: Enabling Local Democracy and Inclusive Urban Development Through the SymbioCity Approach

Applications are now open for an International Training Programme (ITP) in the SymbioCity Approach! The training is open for professionals from Macedonia, Serbia, Turkey and Ukraine. Please apply by November 15th 2017.

Information in Turkish below.

The 18 month training is intended for urban development professionals and managers in local or regional authorities involved in planning, development and/or management of urban areas. The training programme is based on SymbioCity both as an approach and as a methodology for sustainable and inclusive urban development.

The ITP is organised by the Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) in cooperation with SKL International.

The training is open for professionals from Macedonia, Serbia, Turkey and Ukraine.

For more information and online application please visit www.icld.se/en/international-programmes/apply.

The closing date for application is November 15th 2017.

SYMBIOCITY ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan kentsel büyüme, çevresel çözümlerin yanı sıra daha bütüncül planlamaya ve kentsel yönetişime olan ihtiyacı artırmaktadır. İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD), işbirliği yaptığı ülkelerde çeşitli konularda kurumsal kapasite gelişimine destek olmak amacıyla uluslararası eğitim programları düzenlemektedir. Yukarıda bahsi geçen ihtiyaca yönelik olarak ICLD, yerel yönetişim bakış açısıyla sürdürülebilir kentsel gelişim alanında kullanılan ve kentsel çevre sorunlarına çözüm bulmaya yönelik bir İsveç yöntemi olan SymbioCity Yaklaşımı’nı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda ICLD ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin uluslararası projelerini yürütmekten sorumlu alt kuruluşu SKL International işbirliğinde şehir planlaması, yerel kalkınma ve yerel yönetim konularında çalışan profesyoneller için uluslararası bir eğitim programı düzenlenecektir. Eğitim programı sadece Türkiye, Ukrayna, Makedonya ve Sırbistan’daki yerel ve bölgesel yönetimlerde görev yapan ve kentsel alanların planlanması, gelişimi ve yönetimi konularında çalışan kentsel gelişim uzmanları ve yöneticilerine açık olacaktır.

SymbioCity Yaklaşımı yerel yönetimlerin ve kurumların güçlendirilmesini ve var olan kaynakların daha etkin kullanılmasıyla kentsel alanlarda oluşan olumsuz çevresel faktörlerin azaltılmasını hedeflemektedir. Eğitim programının temel amacı ise, SymbioCity Yaklaşımı’nı kullanarak yerel yönetimlerdeki planlama kapasitesinin artırılması ve kentsel alanların daha sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde ele alınması için bireylere ve kurumlara destek vermektir.

Eğitim, toplam 18 aylık sürece yayılmış beş aşama şeklinde düzenlenecektir. Başlangıç çalıştayı 2018 Yılı Ocak sonunda, bölgesel çalıştay Nisan 2018’de, eğitim programı Eylül 2018’de İsveç’te yapılacaktır. Ayrıca ulusal çalıştaylar ve bir kapanış çalıştayı yapılacaktır.

Eğitime yalnızca kurumlarındaki yetkili kişi tarafından resmen aday gösterilmiş uzmanlar başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2017’dır. Başvuruların her kenti (il ya da ilçe olabilir)temsilen 2-3 kişilik çalışma grupları şeklinde yapılması gerekmektedir ve her grubun birlikte çalışarak ortak bir değişim projesi sunması beklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir ve katılımcılardan yazılı ve sözlü sunum yapmaları beklendiği için katılımcıların iyi derecede İngilizce bilmeleri zorunludur.

Program tamamıyla İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilecek, katılımcıların yol ve konaklama ücretleri karşılanacak ve katılımcılardan eğitim ücreti alınmayacaktır.

www.icld.se/en/international-programmes/apply