Den 18 januari deltog projektet Millenniekommun på SKL:s årliga internationella konferens.Evenemanget har kommit att bli ett populärt tillfälle för kollegor från hela landet att diskutera globala utmaningar och internationella frågor som berör kommuner, landsting och regioner.

Dagen tillbringades på Norra Latin i Stockholm och inleddes med ett gemensamt plenum med olika intressanta talare och diskussioner. Lotta Håkansson Harju, ordförande i SKL:s internationella beredning, inledningstalade och lyfte då fram vikten och nyttan av att arbeta med Millenniemålen ur ett kommunalt perspektiv.

Under första delen av dagen låg fokus på Europa och på hur utvecklingen i EU påverkar SKL:s medlemmar. Efter lunch erbjöds parallella seminarier, bland annat om internationella samarbeten genom programmet Kommunala Partnerskap.

Millenniekommuns seminarium lockade ca 35 deltagare, som först bjöds på en kort presentation av projektet. Därefter tog Älmhults kommun över podiet. Karin Fredriksson-Franzén, kultur- och fritidschef, berättade om arbetet som Millenniekommun och vad det tillfört kommunen, både som ort och som organisation. Seminariet avslutades med diskussion och frågestund.

Läs mer om Älmhults arbete för att öka kunskapen om millenniemålen.