Millenniekommunerna blir fler

Antalet Millenniekommuner i Sverige växer.

Fler kommuner vill bli Millenniekommun. Under veckan har Östhammars kommun tagit emot diplom för sitt millenniemålsarbete och Ljusdals kommunfullmäktige röstade för att bli Millenniekommun. Östhammars kommun kommer att fokusera på miljöarbete och på samarbetet med Poti i Georgien. I Ljusdal arbetar man aktivt med mänskliga rättigheter.

Projektet Millenniekommun kom till på initiativ från Sveriges kommuner och landstings (SKL) internationella beredning. Sida finansierar satsningen som SKL International genomför på uppdrag av SKL. Utgångspunkten är att global utveckling börjar lokalt och syftet är att öka kunskapen om FN:s millenniemål. Just nu finns det 19 Millenniekommuner i Sverige.

Mer information om vad de gör finns på projektets hemsida (www.millenniekommun.se).