Ny tjänst till svenska kommuner

Från och med årskiftet lanserar vi EU-service, en ny tjänst som riktar sig till svenska kommuner.

Genom EU-service ger vi  stöd i arbetet med att utveckla EU-projekt och ansökningar samt projektleda, genomföra och kvalitetssäkra EU-projekt. Vi har expertis inom en rad olika områden kopplade till projektverksamhet både inom ramen för EU-samarbeten och bredare internationell verksamhet.

Vår utgångspunkt är svensk lokal och regional nivå. Vårt syfte är dels att erbjuda operativ kunskap om hur EU-samarbeten bäst kan genomföras, dels bidra med erfarenhet av hur finansieringsinstrument och internationell projektverksamhet kan användas strategiskt och resultatorienterat.

Vi erbjuder rådgivning, processledning och utbildning inom en rad olika områden såsom:

  • EU-ansökningar och projektutveckling
  • Genomförande/projektledning av EU-projekt
  • Budgetplanering
  • Utvärdering och kvalitetssäkring
  • EU-strategi/Internationell strategi

 

Vi utför tjänsterna på uppdragsbasis. Kontakta oss gärna för mer information. Ansvarig för tjänsten är Daniel Sköld som nås på telefonnummer 08-452 7521 eller via Daniel.skold@skl.se .