10 August 2020

Kontakt

Vi arbetar med att stödja decentralisering och lokal demokrati

Vår vision är att alla människor har makt att forma sina egna liv i inkluderande lokala demokratier och hållbara samhällen. Som en del av SKR arbetar vi globalt med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå.

På många platser i världen lider samhällen och människor av konsekvenserna av våld, konflikter och förtryck. Det påverkar människors möjligheter att leva och forma sina egna liv. En fungerande lokaldemokrati och god samhällsstyrning är en del av lösningen, och något Sverige har lång erfarenhet av.

Den svenska traditionen av långsiktiga överenskommelser, inkludering och dialog ger oss förutsättningarna för att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå.

Vi arbetar över hela världen, till exempel i Tunisien, Ukraina, Irak och Colombia, och samarbetar med departement, myndigheter och organisationer som representerar kommuner och regioner. Projekten finansieras oftast av svenska och internationella biståndsorgan.

Vårt arbete grundar sig i en djupgående kunskap och en förmåga att förstå våra samarbetspartners potential för utveckling och hur hållbara resultat kan nås tillsammans. Utöver våra egna medarbetare anlitar vi svenska och internationella experter för att få bra resultat.

Vi är en värdebaserad organisation som genomsyras av den grundläggande principen om människor lika värde. Vi värderar kunskap, är nyfikna och vill ta del av andras perspektiv och erfarenheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har mod att stå för de lösningar som vi tror ger hållbara resultat. Vi ifrågasätter status quo och vågar ta oss an utmanande uppdrag i komplexa miljöer.Tack för att du hjälper oss!

SKL International

SKL International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.