30 January 2020

Kontakt

Vi arbetar med att stödja decentralisering och lokal demokrati

SKL International är ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vi arbetar med att stödja decentralisering och lokal demokrati samt lokal liksom regional förvaltning främst i länder med reformbehov.

Det finns ett internationellt intresse för den svenska förvaltningsmodellen, inte minst det långtgående lokala självstyret. När efterfrågan ökade bildades SKL International.

Verksamheten bygger på svenska erfarenheter men anpassas till lokala omständigheter. Vi bygger vår assistans på djupgående kunskap och förståelse av klientens potential för utveckling och hur resultat kan nås.

Vi anlitar svenska experter från SKR samt från svenska kommuner och regioner. Vid behov anlitas även internationella konsulter samt lokala experter på plats.

Vår service är resultatorienterad och bygger på den efterfrågan som finns på marknaden. Finansieringen kommer oftast från svenska och internationella biståndsorgan.

Våra projektpartners varierar, från olika länders departement till organisationer som representerar kommuner och regioner (liknande SKR). Projekten fokuserar ofta på decentralisering.

För att kvalitetssäkra vår verksamhet behandlar vi varje projekt som unikt, från planering till utförande. Vi utgår från de specifika omständigheter som definierar varje land, region, kommun och situation.Tack för att du hjälper oss!

SKL International

SKL International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.