Skolans fokus: Likvärdighet och kunskap

Likvärdigheten i svensk skola behöver stärkas. Det vet vi och det bekräftar resultaten i Pisa 2022. Nu krävs rätt åtgärder för en god undervisning för alla barn.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vår uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.

Huvudnavigering