8 October 2018

Kontakt

Exempelsidor

Här samlar vi exempel på vanliga typer av sidor som finns på skl.se, så att det är enkelt att se hur man ska göra i praktiken.

Du kan också lämna förbättringsförslag till Webbprojektet, till exempel om du tycker något inte fungerar så bra i mallarna.Tack för att du hjälper oss!

SKL International

SKL International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.