19 April 2022

Kontakt

News


 • Tematisk koordinering & Expertis, Kommunal krisberedskap
  Konsultkontrakt, Serbien

  SKL International söker en leverantör/expert som kan bistå med tematisk koordinering och expertis ifråga om kommunal krisberedskap inom ramen för SKRs partnerskapsprojekt i Serbien.Projektet finansieras av Sida och startar igång en tredje projektfas i juli 2022 och som löper fram till juni 2025. Projektet genomförs sedan flera år tillbaka i nära samarbete med det serbiska kommunförbundet SCTM. Uppdraget innefattar ett konsultkontrakt på ett år med eventuell möjlighet till förlängning på cirka 1 år + 1 år.

 • Ukrainska kommuners förutsättningar att ge stöd och service och fokusera på internflyktingar.
  SKR och SKL International bjöd in till ett angeläget seminarium med slutsatser efter tre månaders konflikt.

 • Ukraina efter tre månaders konflikt
  SKR bjuder in till ett seminarium som belyser ukrainska kommuners ekonomiska och humanitära situation och deras förutsättningar för att leverera stöd och service och till internflyktingar som sökt skydd.

 • Inkluderande lärmiljöer i Irak
  SKR och SKL International har tillsammans med starka lokala partners under många år samarbetat med Duhok i Irak. Samarbetet har fokus på social sammanhållning, barns rättigheter och effektivisering av den lokala administrationen - med fokus på utbildning och sociala frågor.Som en utveckling av samarbetet mellan SKR och Duhok har UNDP beviljat finansiering för en utveckling av inkluderande lärmiljöer. Det första nyhetsbrevet har nu publicerats.

 • VD till SKL International
  SKL Internationals nya VD skall vidareutveckla en organisation med gott renommé, ett starkt engagemang och välutvecklat nätverk. SKL Internationals tre kärnprocesser inom projektutveckling, projektgenomförande och kompetensförsörjning bör vara under ständig utveckling.Den nya VDn skall även föra SKR och SKL International närmare varandra. Syftet med närmandet är att öka SKRs kännedom om SKL International på både politisk nivå och bland tjänstemän/experter för att öka kommuners och regioners delaktighet och engagemang i SKL Internationals arbete.

 • SKR-projekt i Ukraina hyllas
  Dagens Samhälle uppmärksammar i sitt senaste nummer SKL Internationals arbete i Ukraina. Deras stöd i utvecklingen mot starkare kommunalt självstyre har bidragit till ökad lokal motståndskraft i kriget.

 • Engagerad och driven projektledare för projekt i Demokratiska Republiken Kongo (DRK)
  Vill du arbeta i internationell miljö där du dagligen bidrar till att göra skillnad för att stärka hållbar utveckling på lokal nivå? Sporras du av att ta dig an utmanande uppdrag i komplexa miljöer? Då vet vi att du kommer att trivas och utvecklas med oss. Nu finns en möjlighet att söka jobbet som projektledare med fokus på lokal förvaltning främst i DRK, men även andra uppdrag förutses.

 • Project Manager with focus on supporting Local Governance in the Democratic Republic of Congo (DRC)
  SKL International is part of the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR, Swedish acronym SKR). We work globally to strengthen democracy and good governance at the local level. At our office in Stockholm, we are about 30 people and about 100 people contracted in projects abroad. We are planning to extend our work to DRC and are looking for an experienced Project Manager to join us in this effort.

 • Serviceinriktad och välorganiserad bolagsassistent med löneadministrativt ansvar
  Gillar du att skapa struktur och ordning med hjärtat på rätta stället. Har du blick för hur saker kan göras bättre och enklare men också eget driv att kunna genomföra det. Upplever du att det är lika stimulerande att ge service åt organisationens medarbetare och besökare som att med stort fokus och noggrannhet se till att löneutbetalningarna blir rätt. Tycker du att det roligt att formulera dig skriftligt? Om du har svarat ja på dessa frågor – sök då detta unika jobb hos oss.

 • Request for proposals Communication specialists SALAR’s support to administrative services development in Ukraine 2021-2023
  SKL International is looking for a communication specialist for supporting the implementation of the project SALAR support to administrative services development in Ukraine 2021-2023 . The position shall be consultancies contracts for around 27 months.Location: Kyiv
  Duration: 27 months
  The Communication Specialist should be experienced in working on communication matters in international development cooperation and or the field of the Ukrainian Decentralisation Reform. The candidates should be highly professional and able to work efficiently both with communication content and with coordination of communication and awareness raising activities on the local, regional and national level. We are looking for self-motivated and highly analytical persons, who can navigate in a dynamic and changing environment and who are able to communicate milestones of the project to main stakeholders and to the people of Ukraine.


Tack för att du hjälper oss!

SKL International

SKL International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.