Skola, kultur, fritid

SKR arbetar för att stödja kommunerna i arbetet med ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet från förskola till vuxenutbildning, att förbättra måluppfyllelsen i förskolan och elevresultaten i skolan. Inom kultur och fritid arbetar SKR för goda förutsättningar i hela landet. Det gäller exempelvis områden som idrottsanläggningar, e-böcker på folkbibliotek och föreningsliv. SKR arbetar också för att beslut om kulturlivet ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Innehåll

  • Förskola, grund- och gymnasieskola, komvux

    SKR driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i SKR:s utvecklingssatsningar.

  • Kultur, fritid

    Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.