Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Hållbar integrering av våldsförebyggande arbete i skolan

  Stockholm stad har tagit fram en visuell spelplan för hur det våldsförebyggande arbetet ska integreras i stadens skolor. Stegen i planen skapar tydlighet vad som krävs och har gjort det våldspreventiva arbetet mer hållbar på sikt.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017– pågår

  Verksamhetsområde:Skola

 • Jämställdhetsintegrerad RSS för jämställd socialtjänst

  För att kunna stötta kommunerna i omställningen mot en jämställd socialtjänst behöver landets regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) stärka jämställdhetsperspektivet i sina egna verksamheter. Så här gick det till när RSS Dalarna jämställdhet...

  Ämne:Jämställdhet

  Tidsperiod:2023–

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Jämställdhet i nytt styr- och ledningssystem

  När individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun utvecklade ett nytt styr- och ledningssystem passade de på att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Modellen kallas för Huset, ett namn som står för stabilitet och hållbarhet.

  Ämne:Jämställdhet, Social hållbarhet, Verksamhetsstyrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Jämställd socialtjänst med modell för hållbara förbättringar

  Hur ser man till att jämställdhet blir en integrerad del av socialtjänstens arbete? Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå tog hjälp av en forskningsbaserad modell för hållbara förbättringar som FoU Socialtjänst i Västerbotten utvecklat.

  Ämne:Jämställdhet, Verksamhetsstyrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021-2023

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Jönköpings kontaktcenter ger medborgarservice där medborgarna finns

  I Jönköping kan kommuninvånarna få hjälp av kontaktcenter när de till exempel besöker biblioteket, öppna förskolan eller går på språkcafé. Med hjälp av uppsökande verksamhet har kontaktcenter lyckats nå grupper som i vanliga fall inte hör av sig med...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:September 2023-december 2024 med planerad fortsättning permanent

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Integration

 • Sjukstugan i Storuman - ett vårdnav anpassat för glesbygden

  Sjukstugan är en vårdmodell anpassad för människor i glesbygden. Den skapar goda förutsättningar för en personcentrerad vård och samverkan mellan kommunens och regionens hälso- och sjukvård. Med vårdplatser och digitala länkar till specialister får ...

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Oktober 2021 - juni 2022

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Samverkan mellan politik och säkerhetsenhet motverkar hat och hot i Ängelholm

  Etiska riktlinjer och säkerhetsansvarig i alla partier är några sätt att öka förtroendevaldas trygghet i Ängelholms kommun. För att bedöma risken för hat och hot använder kommunen den digitala Riskguiden samt kommunens informationssystem för arbetsm...

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Samverkan har införts succesivt sedan 2014 och utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Riskguiden hjälper Ängelholm att hantera hat och hot mot förtroendevalda

  Ängelholms kommun var med och utvecklade verktyget Riskguiden och använde det för första gången under coronapandemin. Sedan dess har det kommit till nytta inför flera komplexa ärenden.

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet har växt fram succesivt och ingår sedan 2021 som en del i den ordinarie verksamheten

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Bengtsfors – en resurseffektiv och inkluderande kommun genom industriell symbios

  I Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projektet pågår mellan 2022-12-01 och 2024-06-30

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Näringsliv

 • Privat-offentlig samverkan i etableringsprocessen för den industriella symbiosen Regenergy FRÖVI

  Tack vare att Business Region Örebro agerade brygga mellan det privata och det offentliga kunde Regenergy Frövi – tomatodling med hjälp av spillvärme – förverkligas. Industriprojektet bidrar till hållbarhet och har skapat omkring 150 nya arbetstillf...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2020-2022

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.