Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Intern kontroll för tillit, trygghet och utveckling

  Intern kontroll för tillit, trygghet och utveckling

  Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-12

 • Upphandling av sakkunniga inom kommunal revision

  Upphandling av sakkunniga inom kommunal revision

  SKR har tagit fram detta kunskapsunderlag som stöd för processen att upphandla externa yrkesrevisorer som sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Juridik

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-12

 • Juridisk vägledning för välfärdsteknik

  En vägledning om de juridiska aspekterna för insatser enligt socialtjänstlagen och som utförs med stöd av digital teknik/välfärdsteknik vid omsorg för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Juridik

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-11

 • Rättighetsbaserat arbetssätt

  I den här skriften får ni ta del av hur ett antal kommuner och regioner har tillämpat rättighetsbaserat arbetssätt som möjliggör ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Mänskliga rättigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-31

 • Årsredovisning 2023, SKR

  Årsredovisning 2023

  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årsredovisningen 2023 består av verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-30

 • Metodstöd för likvärdigt bemötande

  Ingår i en serie av stöd som kallas Med öppna ögon för en jämställd verksamhet i kommun och region.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-29

 • Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2023.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror — kartläggning av barn- och ungdomspsykiatri 2023

  Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent. Under samma period har kapaciteten inom BUP, mätt i arbetade timmar, ökat med 22 procent. Antalet genomförda besök per dag och behandlare har också ökat, delvis tack vare f...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Barn och unga, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror — kartläggning av rättspsykiatrin 2023

  Kartläggningen Psykiatrin i siffror omfattar 3 delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatrin 2023

  5,6 procent av den vuxna befolkningen i Sverige hade kontakt med specialistpsykiatrin 2023. Det är en liten ökning jämfört med tidigare år. Av de personer som fick heldygnsvård har andelen som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård minskat.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se