Publicerad 25 oktober 2023

Remissyttranden

Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Om du vill ha remisser från tidigare år, skicka e-post till

registrator@skr.se

Alla handlingar och beslut från SKR

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.