Publicerad 8 februari 2024

Registerutdrag

Du har rätt att begära svar på om SKR behandlar personuppgifter om dig och få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Det kallas ofta för ett registerutdrag. En avgift kan tas ut för att täcka administrativa kostnader vid upprepad begäran under kort tid. 

I samband med en sådan begäran får du även detaljerad information om behandlingen, som ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringstid m.m.

Så här fungerar det

När du begär ett registerutdrag gör SKR en sökning på dina personuppgifter (namn och personnummer) i våra register. När det finns ett resultat, ett så kallat "registerutdrag", får du återkoppling och är välkommen att hämta det här på SKR eller få det skickat till dig. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi behandlar.

För att få registerutdraget utlämnat måste vi säkerställa din identitet. Du behöver därför en godkänd legitimationshandling om du hämtar ditt registerutdrag här på SKR. Utskick med post till din adress skickas som ett rekommenderat brev.

Om du vet att vi behandlar uppgifter i särskilda sammanhang (till exempel som del i ett forskningsprojekt) så kan du ange det i den begäran.

Dessa personuppgifter hanterar SKR

SKR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs inom SKR:s olika verksamhetsområden. Om du önskar information om du förekommer i någon kommun eller regions register behöver du vända dig direkt till den berörda organisationen. SKR har inte tillgång till kommuners eller regioners personuppgifter kring dig.

Begäran om registerutdrag - fyll i formuläret

Jag har varit i kontakt med SKR i följande roll: * (obligatorisk)
Jag har varit i kontakt med SKR i följande roll:


Jag önskar ta del av personuppgifter om mig inom följande områden inom SKR: * (obligatorisk)
Jag önskar ta del av personuppgifter om mig inom följande områden inom SKR:

Gata, nr, postnummer och ort


Hur vill du att vi skickar svaret? Välj ett alternativ.
Hur vill du att vi skickar svaret? Välj ett alternativ.Om du har frågor om hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till SKR via adressen:info@skr.seDu kan också vända dig till SKR:s kontaktcenter på telefon 08-452 70 00. Det går också bra att kontakta SKR:s dataskyddsombud, dso@skr.se.

Blankett

Om du inte vill fylla i det digitala formuläret kan du skriva ut denna blankett, fylla i, underteckna och skicka den till den angivna adressen nedan. Ditt registerutdrag kommer sedan skickas till dig med rekommenderad post till den adress du uppger på blanketten.

Blankett - Begäran om registerutdrag (PDF) Pdf, 226 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.